Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .NET

Verisign là nhà tài trợ và nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng .NET.

Ai có thể đăng ký miền .NET?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền .NET trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .NET, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

  • Phải sử dụng : 1-63 ký tự
  • Có thể sử dụng : Chữ cái (ký tự az), chữ số (0-9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự thứ 3 hoặc thứ 4 của tên miền)
  • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
  • IDN : Được hỗ trợ

Tính năng

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Yêu cầu đối với máy chủ tên

  • Phải sử dụng : Không yêu cầu máy chủ tên
  • Có thể sử dụng : DNSSEC , IPv4, IPV6

Thêm thông tin