Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .NGO

Cơ quan đăng ký lợi ích công cộng (PIR) là nhà tài trợ và Identity Digital là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng .NGO.

Ai có thể đăng ký miền .NGO?

Bất cứ ai cũng có thể đăng ký tên miền .NGO trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, với sự ngoại lệ của người đăng ký ở Trung Quốc.

PIR đã xác định rằng các tổ chức được thành lập theo luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) không đáp ứng các tiêu chí “Ảnh hưởng hạn chế của chính phủ” và “Người tham gia độc lập”. Theo đó, những người đăng ký tiềm năng từ Trung Quốc và các vùng lãnh thổ không nên đăng ký .NGO và .ONG vì chúng sẽ không đáp ứng Yêu cầu về tính đủ điều kiện của PIR. Trong trường hợp PIR phát hiện ra rằng tên miền .NGO hoặc .ONG được đăng ký bởi một tổ chức được tổ chức theo luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào của nước đó), PIR sẽ xóa đăng ký do không đáp ứng Yêu cầu về tính đủ điều kiện của chúng tôi.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .NGO, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

  • Phải sử dụng : 2-63 ký tự
  • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự thứ ba hay thứ tư của tên miền)
  • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (Ví dụ., & và #)
  • IDN: Được hỗ trợ

Tính năng

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Yêu cầu với máy chủ tên

  • Phải dùng: 1-13 máy chủ tên miền
  • Có thể dùng: DNSSEC, IPv4, IPV6

Xem thêm thông tin