Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .no

Uninett Norid AS là nhà tài trợ và nhà cung cấp phụ trợ cho tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD) .no phần mở rộng đại diện cho Na Uy.

Ai có thể đăng ký miền .no?

Chỉ Công dân Na Uy mới có thể đăng ký tên miền .no . Họ phải đăng ký và cung cấp mã nhận dạng cá nhân, mã này sẽ bắt đầu bằng PID, cũng như ký vào mẫu khai báo xác nhận hội đủ điều kiện. Người đăng ký cá nhân được giới hạn tối đa 5 tên miền để đăng ký.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .no, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 2 - 63 ký tự
 • Có thể sử dụng : Chữ cái: az, Số: 0-9, Dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng của tên miền)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
 • IDN : Được hỗ trợ, tiếng Latinh

Tính năng

 • Thời gian đăng ký: 1 năm
 • Thời gian gia hạn: 1 năm
  • Bạn phải gia hạn tên miền .no trước ngày hết hạn. Nếu bạn không gia hạn thủ công trước ngày hết hạn, bạn có thể tìm cách khôi phục và có thể phải chịu một khoản phí. XemGia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Sẽ có một khoản phí để xử lý một Chuyển đến và sẽ không được gia hạn đến ngày hết hạn miền. Không hỗ trợ gia hạn khi Chuyển đến. Nếu miền đã hết hạn tại thời điểm người đăng ký thực hiện Chuyển vào, thì người đăng ký phải gia hạn miền tại nhà đăng ký trước đó trước khi bắt đầu quy trình Chuyển vào.
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Khóa di chuyển miền: Không được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác: Được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • Tiền mặt : Không được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ : Được hỗ trợ
  • Để cập nhật thông tin liên hệ của miền, vui lòng liên hệ Nhân viên hỗ trợ GoDaddy của.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 2-8 Máy chủ tên có thẩm quyền, Địa chỉ IP duy nhất cho mỗi
 • Có thể sử dụng : IPv4, DNSSEC
 • Không thể sử dụng : IPv6

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Xem thêm thông tin