Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .pe

Punto.pe là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) .pe đại diện cho Peru.

Ai có thể đăng ký miền .pe?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền .pe.

 • .pe : Dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân Peru
 • .com.pe : Dành cho các tổ chức thương mại
 • .net.pe : Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet
 • .org.pe : Dành cho các tổ chức phi thương mại
 • .nom.pe : Dành cho mục đích chung

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .pe, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 1 - 63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (e.g., & and #)
 • IDN : Được hỗ trợ (các ký tự tiếng Tây Ban Nha: á, é, í, ó, ú và ñ)

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : 1-5 năm
 • Thời gian gia hạn : 1-4 năm
  • Tên miền .pe của bạn được gia hạn vào ngày hết hạn. Việc gia hạn tự động được thử trước ngày tên miền hết hạn hai tuần. Nếu nỗ lực tự động gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử tự động gia hạn lại 7 ngày trước khi hết hạn và một lần nữa vào ngày hết hạn.
  • Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể có một khoản phí cho việc mua lại. Vui lòng liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp.
  • Ví dụ: Tên miền .pe của bạn hết hạn vào ngày 10 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không tự động gia hạn, bạn có thể gia hạn theo cách thủ công trước ngày 10 tháng 10. Để gia hạn tự động, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn tên miền vào ngày 26 tháng 9, ngày 3 tháng 10 và Ngày 10 tháng 10.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Sau khi yêu cầu chuyển miền .pe được gửi đi, bạn không thể hủy yêu cầu này.
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản : Được hỗ trợ
 • Nâng cấp gói bảo vệ : Được hỗ trợ
 • CashParking : Được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 1-10 Máy chủ tên
 • Có thể sử dụng : IPv4, IPv6
 • Không thể sử dụng : DNSSEC

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Xem thêm thông tin

 • Bạn muốn đăng ký miền .pe? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .com.pe? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .net.pe? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .org.pe? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .nom.pe? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Xem các bài viết về miền phổ biến nhất của chúng tôi để bắt đầu với miền .pe của bạn.