Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .ph

dotPH là nhà tài trợ và Hexonet là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) theo mã quốc gia đại diện cho Philippines.

Ai có thể đăng ký miền .ph?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền .ph.

 • .ph : Dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân ở Philippines
 • .com.ph : Dành cho các tổ chức thương mại
 • .net.ph : Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet
 • .org.ph : Dành cho các tổ chức phi thương mại

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .ph, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 3 - 63 ký tự
 • Có thể sử dụng : Chữ cái (ký tự az), số (0-9)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt bao gồm dấu gạch nối (ví dụ: & và #)
 • IDN: Không hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : 1, 2, 5, & 10 năm
 • Thời gian gia hạn : 1, 2, 5, & 10 năm
   • Tên miền .ph, .com.ph, net.ph và .org.ph của bạn được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn phụ thuộc vào việc tên miền được gia hạn tự động hay gia hạn thủ công. Việc tự động gia hạn được thử 21 ngày trước khi tên miền hết hạn. Nếu nỗ lực gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 14 ngày trước khi hết hạn. Nếu lần thử thứ hai không thành công, chúng tôi sẽ thử thêm một lần nữa trước ngày hết hạn 7 ngày.
   • Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn tên miền theo cách thủ công 7 ngày trước ngày hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể có một khoản phí cho việc mua lại. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết hướng dẫn về việc mua lại.
   • Ví dụ: Tên miền .ph, .com.ph, net.ph và .org.ph của bạn sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không tự động gia hạn, bạn có thể gia hạn theo cách thủ công trước ngày 24 tháng 9. Để gia hạn tự động, chúng tôi cố gắng gia hạn tên miền vào ngày 10 tháng 9, ngày 17 tháng 9 và ngày 24 tháng 9.
  • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
  • Di chuyển sang GoDaddy: Không hỗ trợ
   • Phải sử dụng: 1 - 63 ký tự
  • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Được hỗ trợ
   • Khi bạn di chuyển miền .ph sang một tài khoản khác, bạn không thể thay đổi tên, họ hoặc tổ chức của người đăng ký. Vui lòng chọn tùy chọn "không thay đổi" cho thông tin liên hệ trong quá trình thay đổi tài khoản.
  • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
  • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
  • CashParking : Được hỗ trợ
  • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ
   • Để thay đổi người đăng ký trên tên miền .ph của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Tất cả thông tin liên hệ khác có thể được thay đổi thông qua Trình quản lý miền trong tài khoản của bạn.

  Yêu cầu với máy chủ tên

  • Phải sử dụng : 2-13 Máy chủ tên, Máy chủ tên có thẩm quyền
  • Có thể sử dụng : IPv4, IPv6
  • Không thể sử dụng : DNSSEC

  Hoàn tiền

  Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

  Yêu cầu hủy

  Để hủy miền .ph của bạn, hãy liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được hỗ trợ.

  Xem thêm thông tin