Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .ru

RU-Center là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) .ru đại diện cho Nga.

Ai có thể đăng ký miền .ru?

Lưu ý quan trọng: Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, GoDaddy không còn hỗ trợ đăng ký mới cho các phần mở rộng .ru. Nếu bạn đã sở hữu miền .ru với GoDaddy trước ngày 1 tháng 3 năm 2022, bạn có thể tiếp tục gia hạn miền .ru hiện có của mình.

Các nhà đăng ký không có quyền bán hay chuyển nhượng tên miền cho bất cứ bên nào cho vấn đề vụ lợi.

 • .ru: Dành cho các tổ chức thương mại.
 • .com.ru: Dành cho các tổ chức thương mại.
 • .net.ru: Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet.
 • .org.ru: Dành cho các tổ chức phi thương mại.

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : Không được hỗ trợ
 • Thời gian gia hạn : 1 năm
  • Được phép gia hạn bất cứ lúc nào trong khoảng từ 61 ngày trước khi hết hạn đến 3 ngày trước khi hết hạn. Để được hỗ trợ gia hạn .ru ngoài khung thời gian này, vui lòng liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp.
 • Đơn hàng đặt sẵn : Không được hỗ trợ
 • Chuyển miền sang GoDaddy : Không được hỗ trợ
 • Chuyển đi từ GoDaddy : Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản : Không được hỗ trợ
 • Nâng cấp gói bảo vệ : Không được hỗ trợ
 • CashParking : Không được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ : Được hỗ trợ
  • Để thay đổi thông tin người đăng ký trên các tên miền .ru của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp. Tất cả thông tin liên hệ khác có thể được thay đổi thông qua Trình quản lý miền trong tài khoản GoDaddy của bạn.

Yêu cầu đối với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 2-13 Máy chủ tên, Có thẩm quyền
 • Có thể sử dụng : IPv4
 • Không thể sử dụng : IPv6, DNSSEC, tên máy chủ lưu trữ, Chỉ cho phép 2 IP khác nhau cho máy chủ tên

Lưu ý: Quá trình cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn tất.

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , rồi đến Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Yêu cầu hủy

Để hủy tên miền .ru của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp.

Xem thêm thông tin