Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .se

Quỹ hạ tầng Internet là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) .se đại diện cho Thụy Điển.

Ai có thể đăng ký miền .se?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký .se

 • tên miền, tuy nhiên, nếu người đăng ký là tổ chức hoặc công ty, họ phải cung cấp số VAT. Nếu người đăng ký là cá nhân, số ID cá nhân của cá nhân đó sẽ cần được liệt kê trong trường VAT.

  Giới hạn đăng ký

  Khi đăng ký miền .se, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

  • Phải sử dụng : 3 - 63 ký tự
  • Có thể sử dụng : Chữ cái (ký tự az), chữ số (0-9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng của tên miền), Ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
  • IDN : Có thể sử dụng các ký tự được hỗ trợ, tiếng Phần Lan, Meänkieli (Tornedalsfinska), Sami, Romany và Yiddish, cũng như các ký tự ngôn ngữ Bắc Âu khác. Nhấp vào đây để xem danh sách đầy đủ.

  Tính năng

  • Thời gian đăng ký: 1-10 năm
  • Thời gian gia hạn : 1-9 năm
   • Tên miền .se của bạn được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn phụ thuộc vào việc miền được đặt thành tự động gia hạn hay gia hạn thủ công. Chúng tôi sẽ thử tự động gia hạn vào ngày đầu tiên của tháng trước ngày hết hạn của tên miền.
   • Nếu lần thử gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày 10 của tháng và một lần nữa vào ngày 20 của tháng. Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước ngày hết hạn, bạn có thể thử khôi phục tên miền đó và phải chịu một khoản phí. Vui lòng liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp.
   • Ví dụ: nếu tên miền .se của bạn hết hạn vào ngày 10 tháng 10, chúng tôi sẽ thử tự động gia hạn vào ngày 1 tháng 9, 10 tháng 9 và 20 tháng 9. Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền, bạn phải gia hạn thủ công trước tháng 9 20.
  • Đơn hàng đặt sẵn : Không được hỗ trợ
  • Chuyển sang GoDaddy : Được hỗ trợ
   • IDN: Không được hỗ trợ
   • Việc đăng ký không kéo dài một năm.
  • Chuyển đi từ GoDaddy : Được hỗ trợ
   • Khóa chuyển: Không được hỗ trợ
  • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Không được hỗ trợ
  • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản : Không được hỗ trợ
  • Nâng cấp gói bảo vệ : Không được hỗ trợ
  • Tiền mặt : Được hỗ trợ
  • Cập nhật liên hệ : Được hỗ trợ
   • Để cập nhật tên, họ, tên công ty hoặc quốc gia của người đăng ký trên miền .se, vui lòng liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được hỗ trợ.

  Yêu cầu đối với máy chủ tên

  • Phải sử dụng : 2-5 Máy chủ tên
  • Có thể sử dụng : IPv4, IPv6, DNSSEC
  • Xem Giới thiệu về DNSSEC tự quản lý để biết thông tin về cách bật DNSSEC cho tên miền .se của bạn và Giới thiệu về DNSSEC tự quản lý để biết thông tin về các trường chữ ký số (DS) bắt buộc.
  • Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

  Hoàn tiền

  Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

  Yêu cầu hủy

  Để hủy miền .se của bạn, hãy liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được hỗ trợ.

  Xem thêm thông tin