Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .tk

Dot.tk là nhà tài trợ và Key Systems là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) .tk đại diện cho Tokelau.

Ai có thể đăng ký miền .tk?

Lưu ý quan trọng: Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2021, GoDaddy không còn chấp nhận đăng ký hoặc chuyển miền đến cho các vùng mở rộng .tk. Nếu bạn đã sở hữu miền .tk với GoDaddy trước ngày 24 tháng 6 năm 2021, bạn có thể tiếp tục gia hạn tên miền .tk hiện có của mình.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .tk, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 3 - 63 ký tự
 • Có thể sử dụng : Chữ cái: az, Số: 0-9, Dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng của tên miền)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
 • IDN : Được hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : Không được hỗ trợ
 • Thời gian gia hạn : 1 - 9 năm
  • Tên miền .tk được gia hạn tự động trước ngày hết hạn. Chúng tôi sẽ thử tự động gia hạn vào ngày đầu tiên của tháng. Nếu lần thử gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử lại vào ngày 10 và 20.
  • Nếu tự động gia hạn không thành công hoặc bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng, bạn có thể thử khôi phục với một khoản phí. XemGia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn.
  • Ví dụ: Tên miền .tk của bạn hết hạn vào ngày 10 tháng 10. Bạn có thể gia hạn theo cách thủ công trước ngày 20 tháng 9. Để gia hạn tự động, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn tên miền vào ngày 1 tháng 9, 10 tháng 9 và 20 tháng 9.
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Nâng cấp gói bảo vệ : Được hỗ trợ
 • Cho thuê miền: Không hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 0-8 Máy chủ tên
 • Có thể dùng: IPv4
 • Không thể dùng: IPv6, DNSSEC

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Yêu cầu hủy

Để hủy miền .tk của bạn, hãy liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm thông tin