Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .us

Cơ quan đăng ký GoDaddy là nhà tài trợ cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) theo mã quốc gia đại diện cho Hoa Kỳ.

Ai có thể đăng ký miền .us?

Yêu cầu về Nexus của Hoa Kỳ đảm bảo rằng chỉ những cá nhân hoặc tổ chức có mối liên hệ thực sự với Hoa Kỳ mới có thể đăng ký .us tên miền . Để đủ điều kiện cho một tên miền .us, bạn phải đáp ứng một trong 3 yêu cầu dưới đây:

 • Một thể nhân (i) là công dân hoặc thường trú nhân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thuộc địa hoặc vùng lãnh thổ nào của Hoa Kỳ, hoặc (ii) có nơi cư trú chính tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tài sản nào của Hoa Kỳ.
 • Một thực thể hoặc tổ chức được (i) hợp nhất tại một trong số năm mươi (50) bang của Hoa Kỳ, Đặc khu Columbia, hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ hay thuộc địa nào của Hoa Kỳ hoặc (ii) được tổ chức hoặc được thành lập theo luật của một bang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đặc khu Columbia, hoặc bất kỳ thuộc địa hoặc vùng lãnh thổ nào của Hoa Kỳ.
 • Một thực thể hoặc tổ chức (trong nước hoặc nước ngoài, bao gồm chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ, hoặc một phân khu chính trị của họ) có sự hiện diện thực sự tại Hoa Kỳ. Sự hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ có nghĩa là có mối liên hệ thực sự và hợp pháp đáng kể với hoặc các hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ. Yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ hợp pháp thực chất với Hoa Kỳ mới được phép đăng ký tên miền .us.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .us, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 1 - 63 ký tự
 • Có thể sử dụng : Chữ cái (ký tự az), số (0-9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng của tên miền)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
 • IDN : Không được hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : 1-10 năm
 • Thời gian gia hạn : 1-10 năm
  • Tên miền .us của bạn được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn phụ thuộc vào việc tên miền được gia hạn tự động hay gia hạn thủ công. Việc gia hạn tự động được thực hiện vào ngày đầu tiên của tháng trước ngày hết hạn của tên miền. Nếu lần thử gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày 10 của tháng và một lần nữa vào ngày 20 của tháng.
  • Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước ngày hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể có một khoản phí cho việc mua lại. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết hướng dẫn về việc mua lại.
  • Ví dụ: Tên miền .us hết hạn vào mùng 10 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.
 • Đơn hàng đặt sẵn : Không được hỗ trợ
 • Chuyển sang GoDaddy : Được hỗ trợ
 • Chuyển đi từ GoDaddy : Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản : Không được hỗ trợ
 • Nâng cấp gói bảo vệ : Được hỗ trợ
 • CashParking : Được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ : Được hỗ trợ

Yêu cầu đối với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 2-13 Máy chủ tên, Máy chủ tên có thẩm quyền
 • Có thể sử dụng : IPv4, IPv6, DNSSEC

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , rồi đến Đăng ký / Gia hạn tên miền , rồi đến Sản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Xem thêm thông tin