Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .vg

NIC.VG là nhà tài trợ và KeySystems là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD) .vg đại diện cho Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ai có thể đăng ký miền .vg?

Lưu ý quan trọng: Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2021, GoDaddy không còn chấp nhận đăng ký hoặc chuyển miền đến cho các gói mở rộng .vg. Nếu bạn đã sở hữu miền .vg với GoDaddy trước ngày 24 tháng 6 năm 2021, bạn có thể tiếp tục gia hạn tên miền .vg hiện có của mình.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .vg, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 1 - 63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
 • IDN: Không hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : Không được hỗ trợ
 • Thời gian gia hạn: 1 năm
  • Tên miền .vg của bạn được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn phụ thuộc vào việc tên miền được gia hạn tự động hay gia hạn thủ công. Việc gia hạn tự động được thực hiện vào ngày đầu tiên của tháng trước ngày hết hạn của tên miền. Nếu lần thử gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày 10 của tháng và một lần nữa vào ngày 20 của tháng.
  • Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước ngày hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể có một khoản phí cho việc mua lại. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết hướng dẫn về việc mua lại.
  • Ví dụ: Tên miền .vg của bạn hết hạn vào ngày 10 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không tự động gia hạn, bạn có thể gia hạn thủ công trước ngày 20 tháng 9. Đối với việc gia hạn tự động, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn tên miền vào ngày 1 tháng 9, ngày 10 tháng 9 và Ngày 20 tháng 9.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Không hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Được hỗ trợ
  • Khi bạn di chuyển miền .vg sang một tài khoản khác, bạn không thể thay đổi tên, họ hoặc tổ chức của người đăng ký. Vui lòng chọn tùy chọn "không thay đổi" cho thông tin liên hệ trong quá trình này.
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • CashParking : Được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ
  • Để thay đổi thông tin người đăng ký trên tên miền .vg của bạn, vui lòng liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được hỗ trợ.
  • Bạn có thể thay đổi tất cả các địa chỉ liên hệ tên miền khác thông qua Trình quản lý miền.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 1-10 Máy chủ tên có thẩm quyền
 • Có thể sử dụng : IPv4, IPv6, DNSSEC

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xemchính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Yêu cầu hủy

Để hủy tên miền .vg của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp.

Xem thêm thông tin