Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .XXX

Minds and Machines là nhà tài trợ, còn GoDaddy Registry là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng .XXX.

Ai có thể đăng ký miền .XXX?

Tên miền cấp cao nhất .XXX mang tới một phần mở rộng dễ nhận dạng cho ngành giải trí người lớn, người tiêu dùng của ngành và cả những người muốn tránh tiếp xúc với loại nội dung này.

Thành viên cộng đồng

Sau khi bạn đăng ký tên miền .XXX, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký tư cách thành viên miễn phí của Cơ quan đăng ký ICM trước khi có thể phân giải tên miền của bạn vào internet. Trong vòng 24 giờ sau khi mua tên miền .XXX, cơ quan đăng ký sẽ gửi email cho bạn thông tin để hoàn tất quy trình này. Cơ quan đăng ký có thể yêu cầu thêm tài liệu để xác thực tư cách thành viên. Sau khi cơ quan đăng ký xác thực tư cách thành viên, bạn phải gửi các thông tin xác thực tư cách thành viên (ID) của mình cho chúng tôi.

Khi bạn đã có ID tư cách thành viên, bạn có thể dùng ID này cho mọi tên miền .XXX bạn đăng ký. Bạn không cần phải dùng một ID tư cách thành viên riêng cho mỗi tên miền .XXX.

Thông báo quan trọng: Để biết thông tin chung về cách quản lý ID tư cách thành viên của bạn, xem "Quản lý ID tư cách thành viên .XXX" trong phần "Thông tin thêm" bên dưới. Nếu bạn mất hoặc quên ID tư cách thành viên của mình, hãy đăng nhập vào website của Cơ quan đăng ký ICM bằng tài khoản thành viên để khôi phục ID đó.

Không phải thành viên (Đăng ký bảo vệ)

Người đăng ký bên ngoài cộng đồng giải trí người lớn được tài trợ có thể mua đăng ký bảo vệ để ngăn tên miền trở thành tên miền .XXX theo tiêu chí ai đến trước được phục vụ trước. Người đăng ký có đăng ký bảo vệ phải thanh toán để đăng ký tên miền nhưng không cần phải hoàn thành quy trình đăng ký tư cách thành viên của Cơ quan đăng ký ICM. Thay vào đó, cơ quan đăng ký sẽ đặt các tên miền đó vào các máy chủ tên không phân giải.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký một miền .XXX , bạn phải tuân theo những yêu cầu nhất định.

 • Phải dùng: 1-63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự thứ ba hay thứ tư của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (Ví dụ., & và #)
 • IDN: Được hỗ trợ

Tính năng

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải dùng: 1-13 máy chủ tên miền
  • Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy chủ tên nào hợp lệ cho tên miền .XXX. Nếu bạn có đăng ký bảo vệ để ngăn tên miền trở thành tên miền .XXX hoặc bạn đã mua miền .XXX khi đang ở giai đoạn Ưu tiên B, bạn không thể quản lý các máy chủ tên miền của mình.
 • Có thể dùng: DNSSEC, IPv4, IPV6

Xem thêm thông tin

 • Kể từ năm 2021, kỷ niệm 10 năm của Khối bảo vệ, các đăng ký bảo vệ phải được gia hạn thành sản phẩm AdultBlock đa TLD hoặc AdultBlock+. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin ở đây.
 • Bạn muốn đăng ký miền .XXX? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Quản lý ID tư cách thành viên .XXX của bạn
  1. Đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
  2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
  3. Tab Sản phẩm của tôi

  4. Nhấp vào Quản lý tất cả:
  5. Quản lý tất cả

  6. Bạn phải đang ở chế độ xem Danh sách nâng cao của tài khoản để xem thẩm định. Ở góc trên bên phải, chọn chế độ xem Danh sách nâng cao:
  7. Biểu tượng chế độ xem Danh sách nâng cao
  8. Chọn hộp bên trái miền .XXX bạn muốn quản lý.
  9. Từ menu Danh bạ, chọn Cài đặt ID tư cách thành viên .XXX.
  10. Thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Nếu bạn chưa liên kết ID tư cách thành viên với tài khoản của mình, hãy nhập một ID tư cách thành viên .XXX hợp lệ được cơ quan đăng ký ICM cung cấp.
   • Nếu bạn đã liên kết ID tư cách thành viên với tài khoản của mình, hãy chọn tùy chọn bạn muốn dùng.
  11. Nhấp vào OK.