Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Give people delegate permissions for a distribution group

If you are an Office 365 admin, you can give people delegate permissions to send email from, and also on behalf of a distribution group. Here's how:

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click the Admin tile.
  Click Admin tile
 3. In the Office 365 admin center panel, click Groups.
  Click groups
 4. In the Groups panel, check the box next to the group you want to add delegates to.
  Click the group you want to add delegates to
 5. In the right panel, under Distribution list, click Edit Exchange properties.
  Click Edit Exchange properties.
 6. Click group delegation.
  Click group delegation
 7. Use the following to help you determine whether you want to assign Send As or Send on Behalf permissions:
 8. Send As Send on Behalf
  This allows a member of the group to send email as the distribution group address. To a recipient, the From line will display the group name only. This allows a member of the group to send email on behalf of the group. To a recipient, the From line will display the sender "on behalf of" the group.

  Note: To send as the distribution group, you need to show the From field in your email composer. To show the From field in Outlook, open a new email, click Options, and select From.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.