Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Giving Other Calendar Users Access to Your Personal Calendar

Calendar can give other Calendar users access to your personal calendar. You can assign one of two permissions:

  • See Free/Busy — Let the other Calendar users see events you're attending.
  • Full Control — Let the other Calendar users have full access to your personal calendar.

When you give other users access, your personal calendar displays under the Delegated Calendars menu in their Calendar section.

To Assign Calendar Access to Other Users

  1. Log in to your Calendar account.
  2. Click Settings, and then click Calendar Access.
  3. In the Grant administrative control to field, enter the Calendar user's email address, select the permissions you want to assign, and then click OK.

To change users' permissions, click their current permissions in the Access Type column.

To remove users' access to your personal calendar, click Delete, and then click OK.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.