GLIBC DNS Vulnerability

You need to update your Linux server's installation of glibc immediately to protect it from a stack-based buffer overflow which was discovered on February 16, 2016.

Note: You only need to perform this update if you have a VPS or dedicated server. Customers with shared hosting accounts do not need to do anything.

Have GoDaddy update glibc for me

For $79, GoDaddy will update glibc for you. To buy this service, give us a call at (480) 463-8824.

Update glibc myself

 1. Connect to your server via SSH.
 2. Run one of the following commands, based on your OS:
  OS Do this...
  CentOS 6+
  Fedora 22+
  Red Hat 10+
  sudo yum -y update glibc glibc-common glibc-devel glibc-headers glibc-static glibc-utils nscd
  Ubuntu 12.04+
  sudo apt-get update && sudo apt-get install --only-upgrade libc6
  CentOS 5 Nothing - this OS is not affected
  Other OSes See Unsupported operating systems (GLIBC DNS vulnerability)

Your version of glibc should now be updated.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.