Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

GoDaddy có hỗ trợ SSL của bên thứ ba trên các sản phẩm của mình không?

Hỗ trợ SSL bên thứ ba của chúng tôi thay đổi tùy theo sản phẩm. Xin lưu ý rằng "hỗ trợ" chúng tôi chỉ cho phép khách hàng có thể tự cài đặt chứng nhận SSL - GoDaddy không hỗ trợ cài đặt.

Nếu bạn cần trợ giúp xác định loại tài khoản lưu trữ được chia sẻ bạn có, hãy xemTôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Sản phẩmHỗ trợ SSL của bên thứ ba
Websites + MarketingKhông hỗ trợ
Giỏ mua hàng nhanhKhông hỗ trợ
Cửa hàng trực tuyếnKhông hỗ trợ
Các ứng dụng website GoDaddy khácKhông hỗ trợ
Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điểnKhông hỗ trợ
Dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanelĐược hỗ trợ ( thêm thông tin )
Dịch vụ lưu trữ chia sẻ PleskĐược hỗ trợ ( thêm thông tin )
WordPress được quản lýKhông hỗ trợ
VPSĐược hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Máy chủ chuyên dụngĐược hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Dịch vụ lưu trữ được quản lýĐược hỗ trợ
Gói dịch vụ được hỗ trợĐược hỗ trợ
Máy chủ tự quản lýĐược hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Máy chủ được quản lýĐược hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Máy chủ được quản lý hoàn toànĐược hỗ trợ