Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

GoDaddy có hỗ trợ SSL của bên thứ ba trên các sản phẩm của mình không?

Hỗ trợ SSL bên thứ ba của chúng tôi thay đổi tùy theo sản phẩm. Xin lưu ý rằng "hỗ trợ" chúng tôi chỉ cho phép khách hàng có thể tự cài đặt chứng nhận SSL - GoDaddy không hỗ trợ cài đặt.

Nếu bạn cần trợ giúp xác định loại tài khoản lưu trữ được chia sẻ bạn có, hãy xemTôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Sản phẩm Hỗ trợ SSL của bên thứ ba
Websites + Marketing Không hỗ trợ
Giỏ mua hàng nhanh Không hỗ trợ
Cửa hàng trực tuyến Không hỗ trợ
Các ứng dụng website GoDaddy khác Không hỗ trợ
Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển Không hỗ trợ
Dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel Được hỗ trợ ( thêm thông tin )
Dịch vụ lưu trữ chia sẻ Plesk Được hỗ trợ ( thêm thông tin )
WordPress được quản lý Không hỗ trợ
VPS Được hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Máy chủ chuyên dụng Được hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Dịch vụ lưu trữ được quản lý Được hỗ trợ
Gói dịch vụ được hỗ trợ Được hỗ trợ
Máy chủ tự quản lý Được hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Máy chủ được quản lý Được hỗ trợ ( Dịch vụ DIY / Chuyên gia)
Máy chủ được quản lý hoàn toàn Được hỗ trợ