Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

GoDaddy IT Services, powered by Bask

Stuck on a technology issue? GoDaddy IT Services, powered by Bask, have solutions to get you back to business. Our expert Guides are ready to help.

We're here to help with:

  • Virus removal and protection
  • Device setup and upgrades
  • File recovery and software updates
  • Support for third-party emails and SSL certificates on third-party servers

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.