Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GoDaddy sales tax

GoDaddy.com, LLC or its subsidiaries are subject to sales tax in all 45 states which impose sales tax, the District of Columbia, and numerous countries around the world. GoDaddy charges sales tax, VAT, GST, or other transaction taxes in accordance with the applicable local authorities. GoDaddy is required to charge tax on all customers and its resellers in accordance with local tax laws.

How tax is calculated

Tax is calculated on the total selling price of each individual item. The tax rate used to calculate sales tax is based primarily on the customer billing address, the type of product purchased, and other factors. Product taxability is based on tax laws in the jurisdiction of the billing address. Since GoDaddy.com does not ship tangible goods, all products and services are assumed to be received in the jurisdiction that the customer maintains their billing information.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.