Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GoDaddy sales tax

GoDaddy.com, LLC or its subsidiaries are subject to sales tax in all 45 states, including the District of Columbia, that impose a sales tax. Local counties, cities, and/or districts that impose and collect their own sales taxes may also be charged on your order in accordance with those taxing jurisdictions’ tax laws.

How Sales Tax is Calculated

Sales taxes are generally calculated on the total selling price of each individual item. The tax rate that is used to calculate sales taxes is based on many factors, primarily the customer billing address and the type of product purchased. Since GoDaddy.com does not ship any tangible goods, all products and services are assumed to be received in the jurisdiction that the customer maintains their billing information.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.