Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GoDaddy sales tax and other taxes

Note: This information isn't intended to establish a relationship or advise you on taxes. It's always a good idea to consult a tax professional to learn more.

General Sales Tax Information

Other Local Taxes

Tax Exemption and Refunds

Taxes Outside the United States


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.