Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GoDaddy SOC or SSAE 16 compliance

GoDaddy is not currently audited for SOC or SSAE 16 compliance.

What is a SOC or SSAE 16 compliance report?

A Service Organization Controls (SOC) or Statement on Standards for Attest Engagements (SSAE) 16 compliance report is issued by an independent auditor using principles created by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) that verifies a service organization's operations meet certain criteria. In this case, GoDaddy is considered the service organization for our hosting customers.

Does GoDaddy offer products I can use to meet my compliance needs?

GoDaddy does provide WebTrust certified SSL products, PCI certified online payment products, and HIPAA compliant products.

What can you tell me about the hosting products not listed above?

GoDaddy is committed to supporting our hosting customers with mature processes and a robust supporting infrastructure. If you like, you can view a description of the systems supporting our hosting services.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.