Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GoDaddy tax exempt customers

Tax-exempt status may be available for some qualifying businesses, governments, non-profit entities, and educational institutions. Sales tax exemptions are granted at the state level and you must provide GoDaddy.com with a copy of a state resale certificate, tax exemption certificate or other acceptable proof of tax exemption from your billing address state. Please visit your state’s Department of Revenue site for the necessary forms to complete and submit to GoDaddy.com. Here is a listing of state websites.

If you have a valid sales tax exemption, call the GoDaddy.com billing department at the number shown above and submit your tax exempt form. The documentation submitted should include:

  • your GoDaddy.com account number
  • the name of your organization
  • contact information if additional information is required regarding your request.

Note: Federal income tax exemptions are not valid for state sales tax purposes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.