Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GoDaddy tax exempt customers

Some customers or resellers are tax-exempt. Tax exemptions are granted at the state or country level. If you have a valid tax exemption, contact us at the number shown at the bottom of this page or email salestax@godaddy.com. Your proof of tax exemption should include:

  • Your GoDaddy.com customer/reseller/PLID account number
  • Name of your exempt organization
  • Preferred contact information
  • Your tax exemption documentation
  • Any additional information required by your government

Note: Federal income tax exemptions are not valid for state sales tax purposes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.