Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GoDaddy taxes outside the United States

Tax may be charged on select digital products and services sold on GoDaddy.com and its subsidiaries to customers within the following countries:

 • Albania
 • Argentina
 • Australia
 • Belarus
 • Canada
 • European Union (28 countries)
 • Iceland
 • India
 • Japan
 • Liechtenstein
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Russia
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • South Africa
 • South Korea
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Turkey
 • United Arab Emirates

These products and services will be taxable in the country associated with the location where the service is provided. Tax is charged in accordance with local laws in each country. This listing is not exhaustive and will be updated as GoDaddy.com expands into new countries and becomes subject to those countries’ tax laws.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.