Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

GoDaddy và Poynt kết nối với nhau như thế nào?

Poynt và GoDaddy đã liên kết với nhau và Poynt hiện là một phần của gia đình GoDaddy! Poynt được thành lập như một nền tảng thương mại mở để kết nối người bán, đại lý và nhà phát triển với phần cứng, phần mềm, công cụ và dịch vụ để phát triển doanh nghiệp của họ mà không có giới hạn. Việc tích hợp Poynt với các dịch vụ thương mại của GoDaddy sẽ mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ bán hàng trực tiếp và thông qua các cửa hàng trực tuyến, siêu thị và mạng xã hội từ cùng một nơi.

Là một phần của quá trình này, tài khoản GoDaddy và Poynt hiện đã được kết nối. Điều này có nghĩa là khách hàng Poynt giờ đây cũng là khách hàng của GoDaddy. Sau khi bạn đã liên kết hoặc tạo tài khoản GoDaddy, thông tin đăng nhập của bạn sẽ giống nhau đối với GoDaddy và Poynt.

Tìm hiểu thêm về liên minh thú vị này trong các thông cáo báo chí từ PoyntGoDaddy .

Xem thêm thông tin