GoDaddy WordPress Plugins

GoDaddy has developed several open-source plugins for WordPress. Each of these plugins has its own information and support pages hosted at WordPress.org. The information pages, which you will find linked below, contain a description, a download link, and reviews. Below you will also find a link to the support forum for each of these plugins.

If you need assistance with installing, activating, or updating a plugin, then you may want to review the WP Premium Support service.

GoDaddy Email Marketing

GoDaddy Email Marketing Information GoDaddy Email Marketing Support

Contact Widgets

Contact Widgets Information Contact Widgets Support

GoDaddy Reseller Store

GoDaddy Reseller Store Information GoDaddy Reseller Store Support

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.