GoDaddy đề xuất phần mềm FTP nào?

Trên mạng có một số máy khách FTP phổ biến. Chúng tôi đề xuất:

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng đã dùng để dựng website (ví dụ: Dreamweaver) hoặc trình quản lý tập tin tài khoản lưu trữ của bạn (thông tin thêm).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.