Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Gói 100 email chuyển tiếp

Gói 100 email chuyển tiếp được cung cấp miễn phí cho nhiều miền. Bạn có thể sử dụng gói này để tạo tối đa 100 địa chỉ email khác nhau trong Email trong không gian làm việc, chỉ thực hiện việc chuyển tiếp email đến một địa chỉ khác.

Sử dụng gói rất hữu ích nếu bạn chưa sẵn sàng mua dịch vụ email chuyên nghiệp nhưng muốn sử dụng miền để các địa chỉ email trông chuyên nghiệp. Các địa chỉ mới chỉ có thể chuyển hướng tất cả email đến sang hộp thư đến hiện tại của bạn, bất kể hộp thư ở đâu.

Để tìm hiểu thêm về tài khoản email chuyển tiếp, vui lòng xem phần Thiết lập tài khoản email chuyển tiếp.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.