Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Đại lý API Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Gói đại lý API là gì?

Gói đại lý API của chúng tôi cho phép bạn bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với cửa hàng trực tuyến hiện có của bạn.

Là một đại lý API, bạn có thể duy trì thương hiệu độc đáo của mình và đặt giá của riêng bạn. Gói này bao gồm một số sản phẩm miễn phí để giúp bạn tối ưu hóa trang web, tiếp thị cho đối tượng mục tiêu và hơn thế nữa.

Để đảm bảo ứng dụng của bạn đang giao tiếp bình thường với dịch vụ Web của chúng tôi, trước tiên bạn phải vượt qua một bài kiểm tra chứng nhận. Chúng tôi cung cấp tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình này. Sau khi bạn tích hợp thành công trang của mình với dịch vụ Web của chúng tôi, bạn có thể bắt đầu sử dụng môi trường sản xuất để bán lại tên miền của chúng tôi và các dịch vụ liên quan trên trang của bạn.

Xem thêm thông tin