Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Gói Khởi đầu gồm những gì?

Gói Email Marketing Khởi đầu của GoDaddy, đi kèm với Trình dựng website và Cửa hàng trực tuyến, cho phép gửi tổng cộng 50 thư và hỗ trợ tối đa 50 địa chỉ liên hệ. Bạn có thể kết hợp theo bất cứ cách nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Ví dụ: Bạn có thể gửi năm bản tin cho danh sách gồm 10 người hoặc gửi một bản tin cho danh sách gồm 50 người.

Gói Khởi đầu có tất cả các tính năng của gói Chuyên nghiệp. Tuy nhiên, gói Chuyên nghiệp cho phép gửi tối đa 50.000 email một tháng và hỗ trợ tối đa 5.000 địa chỉ liên hệ. Gói Khởi đầu không giới hạn số lượng địa chỉ liên hệ mà bạn có thể thu thập từ khách truy cập trang. Bạn cũng có thể sử dụng trình quản lý liên hệ của Trình dựng website với các chương trình khác, chẳng hạn như thêm địa chỉ liên hệ vào một bảng tính.

Bạn có thể nâng cấp gói Khởi đầu bất cứ lúc nào — và vẫn giữ nguyên tất cả địa chỉ liên hệ của mình. Hãy cùng xem phần so sánh gói Khởi đầu với ba gói Email Marketing phổ biết nhất của GoDaddy.

Các bước tiếp theo

Bước tiếp theo của bạn phụ thuộc vào sản phẩm bạn đang sử dụng:

Sản phẩm Truy cập...
Trình dựng website Tạo mẫu đăng ký nhận tin qua email cho khách truy cập trang.
Tạo Danh bạ theo cách thủ công để mở rộng danh sách email.
Cửa hàng trực tuyến Tạo mẫu đăng ký email cho khách truy cập trang.
WordPress WordPress: Mẫu đăng ký email.