Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Google Analytics Link Tracking Generation

How do you generate the proper Google Analytics UTM parameters (also called UTM codes) in your emails? GoDaddy Email Marketing Google Analytics Addon does this automatically, for you!

After you type in your domains, GoDaddy Email Marketing thoughtfully writes the appropriate parameters into all URLs in your campaign. Those variables hook into your Google Analytics account.

To find out more about viewing campaigns statistics in Google Analytics, click here. For setup help, go here.

Related Topics:

Getting Started with Google Analytics in your Emails
Where Do I View My Campaign Analytics?
Can I Share My Stats?/p>


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.