Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Google Chrome: Chứng nhận SSL của tôi đã ngừng hoạt động

Nếu chứng nhận của bạn hoạt động trước tháng 3 năm 2015, và bạn đang thấy có lỗi như sau, bạn cần thay khóa cho chứng nhận của bạn:

Việc này xảy ra bởi Google đã ngừng hỗ trợ các chứng nhận sử dụng hàm băm SHA-1 (một thuật toán mã hóa) từ tháng 3 năm 2015 và hiện yêu cầu hàm băm SHA-2. Cách làm tốt nhất là tất cả các chứng nhận phải sử dụng SHA-2 theo bất cứ cách nào (thêm thông tin).

Để xem thuật toán mã hóa chứng nhận của bạn

  1. Đăng nhập vào trình quản lý chứng nhận của bạn bằng cách sử dụng thông tin CÔNG TY_TÊN của bạn.
  2. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Xem trạng thái.

Thuật toán mã hóa chứng nhận của bạn hiển thị trong trường Độ mạnh của mã hóa dữ liệu.

Nếu Độ mạnh của mã hóa dữ liệu của bạn chỉ là SHA-1, bạn cần cập nhật chứng nhận để sử dụng SHA-2 (thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.