Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Google Chrome: Clear my browser cache

Clearing your browser cache can remedy a lot of problems you might see with your webmail. Please remember that clearing your browser cache may also remove any stored passwords, or auto-fill data.

  1. In Chrome, in the top right corner, click the 3-line button (Customize and control Google Chrome).
  2. Select Settings.
  3. Scroll to the bottom, and click Show advanced settings...
  4. Under Privacy, click Clear browsing data...
  5. From the Obliterate the following items for: list, choose the beginning of time.
  6. Select Cookies and other site and plug-in data.
  7. Select Cached images and files.
  8. Deselect everything else, so that only those two options are checked.
  9. Click Clear browsing data.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.