Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Google Chrome: Clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

 1. Click Customize and control Google Chrome (Customize and control Google Chrome).
 2. Select History and recent tabs, and then select History.
  screenshot of step
 3. In the area at the top, click Clear browsing data.
  screenshot of step
 4. Select Cached images and files.

  Note: Selecting Cookies and other site and plugin data can also help resolve some issues, but deleting your cookies also deletes passwords stored in your browser.


  screenshot of step
 5. Click Clear browsing data.

Next step

 • Try viewing your website again.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.