Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Grouping messages by subject thread

You can group related messages by subject and hierarchy through Workspace Webmail so that all replies to a message are listed under the original message.

To Group Messages by Subject Thread

  1. From the Folders area, right-click the folder you want to set the option for.
  2. Click Options.
  3. Select Thread Messages.
  4. Click OK.

Note: When a folder contains 1,000 or more messages, you won't be able to group them by subject thread unless you delete other messages from the folder.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.