Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Gửi lại email thay đổi tài khoản miền

Sau khi bắt đầu thay đổi tài khoản miền , chúng tôi sẽ gửi email cho chủ tài khoản mới để chấp nhận miền. Nếu người đăng ký mới không thể tìm thấy email đó hoặc vô tình xóa nó, bạn có thể gửi lại bất cứ lúc nào.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ tab Miền ở menu trên cùng, chọn Đang chờ thay đổi tài khoản .
    xem các thay đổi tài khoản đang chờ xử lý
  3. Bên dưới tiêu đề Đang chờ chuyển , chọn Chuyển đi.
    xem thay đổi tài khoản đang chờ xử lý
  4. Chọn hộp kiểm kế bên (các) miền bạn muốn gửi lại email. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  5. Chọn Gửi lại email phía trên danh sách miền của bạn.

Lưu ý: Email được gửi lại đến địa chỉ email đã nhập khi bắt đầu thay đổi tài khoản. Nếu địa chỉ email được nhập không chính xác, bạn phải hủy yêu cầu hiện tạigửi thay đổi tài khoản mới bằng địa chỉ email chính xác.

Bước tiếp theo

  • Sau khi email được gửi đi, hãy nhớ chấp nhận miền vào tài khoản mới để hoàn tất quá trình.

Xem thêm thông tin