Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Gửi phiếu mua hàng trên miền GoDaddy Đấu giá®

Gửi phiếu mua hàng hoặc đặt giá trên các miền với GoDaddy Đấu giá & reg ;. Nếu bạn gửi một đề nghị và người bán chấp nhận, bạn phải gửi thanh toán ngay lập tức . Giá mua của bạn sẽ không vượt quá số tiền ưu đãi tối đa cộng với phí gia hạn một năm, nếu có.

  1. Đi đến GoDaddy Đấu giá & reg; trang và đăng nhập vào tài khoản của bạn . (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Tìm kiếm miền bạn muốn đặt ưu đãi và trong Nhập giá thầu / ưu đãi, nhập đề nghị (chỉ sử dụng đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ) trên miền bạn muốn. Hình mờ trong hộp văn bản sẽ hiển thị số tiền tối thiểu bạn có thể cung cấp.
  3. Chọn Tiếp tục để xem lại .
  4. Chọn rằng bạn đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung , Đấu giá GoDaddy & reg; Thỏa thuận thành viêncấu trúc giá cho GoDaddy Đấu giá & reg; .
  5. Chọn Gửi để nhập đề nghị của bạn. Nhận được thông báo lỗi về mã quốc gia không hợp lệ hoặc bị thiếu? Đảm bảo bạn đã chọn Quốc gia trong cài đặt tài khoản trước khi gửi đề nghị.

Khi bạn đưa ra đề nghị, người bán có thể chấp nhận, từ chối (bằng cách không trả lời) hoặc phản đối đề nghị của bạn. Người bán có 7 ngày để chấp nhận đề nghị của bạn, ngay cả khi họ gửi cho bạn một đề nghị giảm giá. Người bán cũng có thể chấp nhận đề nghị của bạn bằng cách đẩy miền sang Đấu giá công khai trong 7 ngày sử dụng đề nghị của bạn làm giá mở đầu. Đối với các miền chưa được đăng ký tại GoDaddy, bạn có thể phải trả thêm phí chuyển miền để chuyển miền đến tài khoản của mình. Phí chuyển miền khác nhau tùy thuộc vào phần mở rộng miền.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin