Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Gửi thư soạn theo biểu mẫu bằng máy chủ chuyển tiếp SMTP

Nếu bạn muốn sử dụng website của mình để gửi thư soạn theo biểu mẫu, chẳng hạn như các yêu cầu gửi qua biểu mẫu liên hệ, bạn sẽ cần kết nối với máy chủ chuyển tiếp thư của chúng tôi.

Việc gửi thư qua các nhà cung cấp khác sẽ không được phép, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng các cài đặt sau:

Cổng: 25
Xác thực SMTP: Sai hoặc không có
SSL hoặc kết nối bảo mật: Không có
Máy chủ: Máy chủ chuyển tiếp bạn cần sử dụng phụ thuộc vào loại dịch vụ lưu trữ và tập lệnh bạn sử dụng. Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Linux (cPanel)

Sử dụng localhost trừ phi:

  • Bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail().
  • Bạn sử dụng tập lệnh Perl và nhị phân /usr/lib/sendmail.

Trong những trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.

Windows (Plesk)

Sử dụng relay-hosting.secureserver.net trừ phi bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail(), trong trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.

WordPress được quản lý

Sử dụng relay-hosting.secureserver.net trừ phi:

  • Bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail().
  • Bạn sử dụng tập lệnh Perl và nhị phân /usr/lib/sendmail.

Trong những trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.

Web/Cổ điển (Bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ)

Sử dụng relay-hosting.secureserver.net trừ phi:

  • Bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail().
  • Bạn sử dụng tập lệnh Perl và nhị phân /usr/lib/sendmail.

Trong những trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.