Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Hạ cấp gói

Hạ cấp gói của bạn nếu bạn muốn ít tính năng hơn, hoặc nếu bạn không muốn phải trả tiền cho các tính năng không dùng đến. Bạn có thể nâng cấp trong tương lai nhưng bạn sẽ phải dựng lại bất kỳ tính năng nào mà bạn bị mất khi hạ cấp

Ví dụ: nếu bạn sử dụng gói Cửa hàng trực tuyến và đã thêm các sản phẩm thì sau khi bạn hạ cấp gói của mình, tất cả các công việc liên quan đến cửa hàng sẽ bị xóa.

Khi bạn hạ cấp, tất cả các tinh năng liên quan đển gói trước đây sẽ bị xóa vĩnh viễn, vì vậy bạn cần chắc chắn rằng những thay đổi này sẽ không gây ra vấn đề gì cho bạn.

Bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ để thực hiện được việc này.

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.