Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hạ cấp gói tài khoản email của tôi

Nếu bạn thấy mình cần ít dung lượng lưu trữ hoặc địa chỉ email hơn, bạn có thể hạ cấp dịch vụ email của mình.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Cuộn xuống Email trong không gian làm việc và chọn Tùy chọn bên cạnh gói email bạn muốn hạ cấp.
  3. Trên tab Tùy chỉnh , từ danh sách thả xuống Gói , chọn gói bạn muốn hạ cấp xuống.hạ cấp không gian làm việc
  4. Nhấp vào Lưu thay đổi để xác nhận việc hạ cấp.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin