Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Hỗ trợ email

GoDaddy hiện tại không cung cấp hỗ trợ qua email. Tuy nhiên, bạn có thể được trợ giúp qua trò chuyện hay qua điện thoại:

Trò chuyện

Để trò chuyện với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, hãy truy cập vào trang Liên hệ với chúng tôi và nhấp vào Trò chuyện ngay bây giờ.
nhấp vào trò chuyện ngay bây giờ để bắt đầu trò chuyện trực tiếp

Số điện thoại

Nếu Trò chuyện trực tiếp không khả dụng, đây là danh sách số điện thoại hỗ trợ toàn cầu của chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.