Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

Windows (Plesk) Shared Hosting ASP/ASP.NET module & feature support

Here's the ASP and ASP.NET modules and features supported by your Plesk hosting account.

ASP Module & Feature Support

 • ADO
 • OLEDB
 • MDAC
 • CDOSYS
 • FileSystemsObject
 • Customizable global.asa

ASP.NET Module & Feature Support

 • ADO.NET
 • ODBC.NET
 • Customizable global.asax
 • Customizable web.config
 • .NET dll, Code Behind, /bin Folder
 • Multiple Application Root
 • Web Services Supported (.asmx)

.NET Version Support

 • ASP.NET v1.1
 • .NET Framework v1.1 and 2.0

  Note: Apps built with Framework 1.0 are compatible with v1.1.

.NET Core Supported Versions

 • v1, v1.1, v2

IDEs Supported

 • Visual InterDev
 • Visual Studio .NET Support
 • Visual Studio .NET Upload
 • Web Matrix Project
 • NetObjects Fusion

Liên quan đến cộng đồng

onholdinc's Avatar
Classic ASP File upload

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

WorldHealthSite's Avatar
mod_rewrite module on Windows Hosting (Plesk)

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

AlexAtCanada's Avatar
ASP.NET Core module not installed in the hosting server....

3 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

harshjariwala's Avatar
Godaddy support for ASP.NET Core Web API in .net core 3.1

4 Câu trả lời

Last posted 10 months ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng