Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Hạn chế về tài nguyên

Dịch vụ lưu trữ cPanel bị hạn chế lượng tài nguyên tối đa có thể sử dụng để đảm bảo không tài khoản riêng lẻ nào trên một máy chủ Dịch vụ lưu trữ chia sẻ gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khách hàng khác.

Dịch vụ lưu trữ chia sẻ

Gói Dịch vụ lưu trữ chia sẻ Dùng thử miễn phí 1 & Khởi đầu Tiết kiệm Cao cấp Cốt yếu Tối đa
CPU (Số lõi truy cập được) 1 1 1 2 2
Bộ nhớ/RAM (MB) 512 512 512 1000 2000
Tốc độ nhập/xuất (KB/giây) 1000 1000 1000 1000 2000
Số quy trình xử lý mục nhập
(Kết nối đồng thời)
100 100 100 125 150
NProcs
(Số đơn vị xử lý khả dụng)
115 115 115 140 165
Số tập tin (inode) 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Dung lượng ổ đĩa 30 GB 100 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số tài khoản email tối đa 10 100 500 Không giới hạn Không giới hạn

1 Không thể nâng cấp.Gói Dùng thử miễn phí. Bạn phải hủy tài khoản Dùng thử Miễn phí, sau đó mua và thiết lập tài khoản Dịch vụ lưu trữ Chia sẻ cPanel mới.

Lưu ý: Mọi gói Dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel đều bị giới hạn 500 lượt chuyển tiếp SMTP/giờ và 30 kết nối MySQL đồng thời.

Dịch vụ lưu trữ kinh doanh

Nếu dùng Dịch vụ lưu trữ kinh doanh với cPanel, bạn có nhiều tài nguyên hơn cho các website và ứng dụng. Không giống dịch vụ lưu trữ chia sẻ các cấp tài nguyên trong Dịch vụ lưu trữ kinh doanh phụ thuộc vào loại gói.

Gói Dịch vụ lưu trữ kinh doanh Khởi đầu Nâng cao Phát triển Mở rộng Củng cố Hoàn thiện
CPU (Số lõi truy cập được) 1 2 3 4 4 4
Bộ nhớ/RAM (GB) 2 4 6 8 16 32
Dung lượng ổ đĩa (GB) 1 60 90 120 150 240 480
Chứng nhận SSL Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm

1 Cảnh báo: Để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định tối ưu, luôn để dành 20% dung lượng ổ đĩa tối đa cho phần mềm hệ thống nói chung. Nếu không, có thể xảy ra sự cố kỹ thuật. Nếu cần thêm dung lượng ổ đĩa, bạn có thể nâng cấp bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Mọi gói Dịch vụ lưu trữ kinh doanh cPanel đều bị giới hạn 500 lượt chuyển tiếp SMTP/giờ và 200 kết nối MySQL đồng thời.

Những tài nguyên sau không bị giới hạn ở Dịch vụ lưu trữ kinh doanh cPanel:

  • Các quy trình nhập
  • Ghi vào đĩa (nhập/xuất)
  • Số tập tin (Inode)

Xem thêm thông tin