Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Having trouble logging in?

If you or a user on your Office 365 account are having trouble logging into your email account, you've come to the right place. See the table below to help you find the best solution for you.

If Do this
You're unable to log in using your credentials Confirm you are accessing your email from the correct URL:
Log in to my account
You're the administrator of an Office 365 account and you or one of your users have lost or forgotten the email password Do one of the following:
You're not the administrator of the Office 365 account and you've lost or forgotten your email password Send a password reset email to myself
You see the error: You can't change your password here Reset my password in the correct place
You can successfully log in online, but are having trouble with Outlook Outlook (PC): Clear the Windows Credential Manager

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.