Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Workspace Email Trợ giúp

Get started! Set up my Workspace Email account

Complete your Workspace Email account creation so you can send and receive email at your convenience.

1: Create your email account

Set up your Workspace Email account and create your email address(es).

2:Add recovery email

A recovery email is a backup way to reset your password if you can't find it.

3: Sign in to Webmail

Webmail is the quickest way to check your email using a browser.

4: Set up your phone or desktop

Set up your email address on your phone, desktop or both.

5: Send an email

Send your first email.

Liên quan đến cộng đồng

aci-ks's Avatar
Reconfigure my MX records to use Workspace email

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

gww's Avatar
Change Workspace Email Address

13 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

locdirector's Avatar
not getting email from my workspace account

2 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

jewelsbytrish's Avatar
Confused How to Setup Workspace Email

7 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

jadavan's Avatar
Delete Office 365

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng