Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Hãy cùng bắt đầu! Cài đặt tài khoản Workspace Email của tôi

Hoàn tất việc tạo tài khoản Email trong không gian làm việc để gửi và nhận email sao cho thuận tiện cho bạn.

1: Tạo tài khoản email

Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc và tạo (các) địa chỉ email của bạn.

2:Thêm email phục hồi

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Đăng nhập vào Webmail

Webmail là cách thức nhanh nhất để kiểm tra email của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt.

4: Thiết lập điện thoại hay máy tính để bàn

Vui lòng cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

5: Gửi email

Gửi email đầu tiên của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.