Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Hãy kiểm tra trạng thái của chuyển miền của tôi

Bạn có thể kiểm tra trạng thái miền chuyển đến hay đi từ GoDaddy. Bạn sẽ có thể thấy miền của mình ở đâu trong quá trình chuyển và xác định cần thực hiện bước gì để hoàn tất chuyển miền.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trang di chuyển của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Vui lòng chọn Chuyển vào nếu miền đang chuyển đến tài khoản của bạn. Hay chọn Chuyển đi nếu miền đang di chuyển khỏi tài khoản của bạn.
  3. Vui lòng chọn các thẻ khác nhau để xem chi tiết về miền trong một trạng thái nhất định. Hay tìm kiếm miền của bạn trong thanh tìm kiếm.
  4. Một số trạng thái sẽ yêu cầu bạn thực hiện thao tác và thao tác này sẽ được hiển thị kế bên miền. Vui lòng xem qua hướng dẫn về trạng thái miền của chúng tôi để giúp bạn thực hiện chuyển miền.

Bạn sẽ thấy xác nhận rằng các thay đổi của bạn được chấp nhận. Quy trình chuyển miền có thể mất từ 5 đến 7 ngày để hoàn tất.

Bước có liên quan

Thông tin thêm

  • Bạn cũng có thể chuyển trang WordPressMicrosoft 365 sang GoDaddy để quản lý hiện diện trực tuyến của mình trong một tài khoản duy nhất.
  • Sử dụng tính năng xác minh hai bước để bảo vệ toàn bộ tài khoản GoDaddy của bạn.