Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Hãy xác minh yêu cầu chứng nhận của tôi


Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận SSL, bạn cần xác minh rằng mình kiểm soát tất cả tên miền được liệt kê trong yêu cầu của bạn.

Hãy nhấp vào ảnh giống với loại chứng nhận SSL bạn đã mua:

(Không phải ảnh bạn thấy?)

Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong cùng tài khoản GoDaddy với miền trong yêu cầu, bạn không cần phải chứng minh rằng bạn kiểm soát miền - chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn. Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong tài khoản khác với miền trong yêu cầu, hãy chọn một trong những phương thức sau để chứng minh bạn kiểm soát miền:

 • Chúng tôi sẽ gửi liên kết xác minh đến danh sách địa chỉ email trên miền. Địa chỉ email phải có dạng như sau: admin@, administrator@, hostmaster@, postmaster@ hoặc webmaster@. Nếu bạn chưa có, hãy tạo địa chỉ email như vậy và chúng tôi sẽ gửi liên kết cho bạn trong vòng 24 giờ. Nhấp vào liên kết để chứng minh bạn có quyền kiểm soát miền.
 • Nếu chứng nhận SSL không nằm trong cùng tài khoản với miền của bạn và bạn không thể thiết lập địa chỉ email trên miền, bạn cần xác minh quyền kiểm soát tên miền thông qua DNS hoặc HTML. Để biết thông tin về quy trình đó, hãy xem bài viết Xác minh chủ sở hữu miền (HTML hay DNS) cho chứng nhận SSL .

Sau khi bạn hoàn thành một trong các tùy chọn chứng minh quyền kiểm soát miền, chứng nhận của bạn sẽ được cấp trong vòng 1 ngày làm việc. Lưu ý rằng quá trình xác minh thủ công phụ thuộc vào việc bạn hoàn thành việc đó và chúng tôi sẽ không cấp chứng nhận cho đến khi bạn chứng minh được quyền kiểm soát tên miền của mình.

Bước tiếp theo

Sau khi chúng tôi xác minh bạn có quyền kiểm soát tên miền và cấp cho bạn chứng nhận SSL, các bước tiếp theo phụ thuộc vào nơi bạn sử dụng chứng nhận đó:

Vị trí Bước tiếp theo
Tên miền chính trên sản phẩm của GoDaddy Chúng tôi sẽ hoàn thành việc cài đặt SSL cho bạn miễn là SSL ở trên miền chính của sản phẩm dịch vụ lưu trữ. Có thể bạn cần phải chuyển hướng lưu lượng truy cập trang của mình từ HTTP sang HTTPS.
Các miền bổ sung, VPS, máy chủ chuyên dụng và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác

Bước 3, tải chứng nhận của bạn xuống!

Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận SSL có độ tin cậy cao, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Chứng minh bạn kiểm soát (các) tên miền.
 2. Xác minh danh tính, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Nếu bạn đã yêu cầu một chứng nhận Xác thực Mở rộng, bạn sẽ cần phải xác thực rằng công ty của bạn đủ điều kiện cho xác thực mở rộng.

Chứng minh bạn kiểm soát (các) tên miền

Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong cùng tài khoản GoDaddy với miền được liệt kê trong yêu cầu, bạn không cần phải chứng minh rằng bạn kiểm soát miền - chúng tôi sẽ thực hiện thao tác này cho bạn. Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong tài khoản khác với (các) miền trong yêu cầu, hãy chọn một trong những phương thức sau để chứng minh bạn kiểm soát (các) miền:

 • Chúng tôi sẽ gửi liên kết xác minh đến danh sách địa chỉ email trên miền. Địa chỉ email phải có định dạng như sau: admin@, administrator@, hostmaster@, postmaster@ hoặc webmaster@. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tạo địa chỉ email như vậy và chúng tôi sẽ gửi liên kết cho bạn trong vòng 24 giờ. Nhấp vào liên kết để chứng minh bạn có quyền kiểm soát miền.
 • Nếu chứng nhận SSL không nằm trong cùng tài khoản với miền của bạn và bạn không thể thiết lập địa chỉ email trên miền, bạn cần xác minh quyền kiểm soát tên miền thông qua DNS hoặc HTML. Để biết thông tin về quy trình này, hãy xem bài viết Xác minh chủ sở hữu miền (HTML hay DNS) cho chứng nhận SSL .

Chứng minh danh tính của bạn

Bạn chứng minh danh tính của mình bằng cách gửi cho chúng tôi hồ sơ có chứa các thông tin dưới đây:

 • Tên bạn hoặc tên tổ chức
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại (chúng tôi sẽ gọi trước khi cấp chứng nhận cho bạn)

Việc chứng chỉ được cấp cho cá nhân hay tổ chức sẽ quyết định loại tài liệu chúng tôi chấp nhận. Một thành viên của nhóm xác minh của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về hồ sơ này.

Cá nhân

 • Thẻ căn cước có ảnh do chính quyền cấp
 • Hóa đơn các dịch vụ tiện ích, bản kê giao dịch ngân hàng hoặc bản kê thẻ tín dụng có địa chỉ và số điện thoại

Tổ chức

 • Giấy phép kinh doanh
 • Chứng nhận Bán hàng & Thuế sử dụng (không chấp nhận số hoặc FEIN riêng lẻ)
 • Tài liệu cho biết "Tên hoạt động kinh doanh" (DBA)
 • Tài liệu cho biết tên hư cấu
 • Chứng nhận thuế môn bài/Giấy phép
 • Chứng nhận miễn thuế cho tổ chức phi lợi nhuận
 • Điều lệ công ty
 • Hóa đơn các dịch vụ tiện ích, bản kê giao dịch ngân hàng hoặc bản kê thẻ tín dụng có địa chỉ và số điện thoại
 • Thư xác nhận từ luật sư hoặc CPA

Tiến trình cho chứng nhận cao cấp có độ tin cậy cao sẽ mất bao lâu?

Sau khi nhận được tài liệu của bạn, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu trong vòng 3 ngày làm việc.

Hãy xác minh bạn đủ điều kiện cho đăng ký mở rộng

Một thành viên của nhóm xác minh của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về hồ sơ được yêu cầu để cấp chứng nhận cho bạn. Các yêu cầu hồ sơ có thể bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Tài liệu cho biết "Tên hoạt động kinh doanh" (DBA)
 • Tài liệu cho biết tên hư cấu
 • Điều lệ công ty
 • Yêu cầu chứng nhận có chữ ký của người yêu cầu và người phê duyệt
 • Thỏa thuận mà người liên hệ ký cho tất cả các yêu cầu và thay đổi ban đầu đối với người ký được ủy quyền
 • Xác nhận tờ khai cá nhân đã công chứng (đối với các doanh nghiệp không phải công ty TNHH hay công ty cổ phần)
 • Tờ khai xác thực trực tiếp đã công chứng (đối với các doanh nghiệp không phải công ty TNHH hay công ty cổ phần)
 • Bản sao công chứng thẻ căn cước có ảnh để xác thực danh tính (đối với các doanh nghiệp không phải công ty TNHH hay công ty cổ phần)
 • Ý kiến pháp lý đã xác minh hoặc thư xác nhận của kế toán viên công chứng, tùy theo kết quả từ các phương pháp xác thực khác

Tiến trình cho chứng nhận xác thực mở rộng này sẽ mất bao lâu?

Toàn bộ quá trình xác minh đăng ký doanh nghiệp của bạn có thể mất đến vài tuần.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần trợ giúp để hiểu rõ cách hoàn thành các lựa chọn về kiểm soát miền, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Bước tiếp theo

Sau khi xác minh bạn là người kiểm soát tên miền, bước tiếp theo phụ thuộc vào nơi bạn sử dụng chứng nhận:

Vị trí Bước tiếp theo
Tên miền chính trên sản phẩm của GoDaddy Chúng tôi sẽ hoàn thành việc cài đặt SSL cho bạn miễn là SSL ở trên miền chính của sản phẩm dịch vụ lưu trữ. Có thể bạn cần phải chuyển hướng lưu lượng truy cập trang của mình từ HTTP sang HTTPS.
Các miền bổ sung, VPS, máy chủ chuyên dụng và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác

Bước 3, tải chứng nhận của bạn xuống!


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.