Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Hiding the banner at bottom of my albums

You can hide the "Powered By Photo Album" banner from the bottom of your Photo Album. When you hide the banner, the banner is removed from your published album.

  1. Log in to your Photo Album account.
  2. From the Settings menu, click Site Settings.
  3. Select the option to Hide banner, and then click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.