Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hiển thị các tập tin ẩn trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Bạn có thể thay đổi thư mục cPanel để hiển thị các tập tin ẩn hoặc dấu chấm, là những tập tin không xuất hiện trong Trình quản lý tập tin. Chúng được gọi là tập tin ẩn hoặc tập tin dấu chấm vì dấu "." ở đầu tên tập tin, chẳng hạn như .htaccess hoặc .user.ini.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
  Nhấp vào trình quản lý tập tin
 4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, ở góc trên bên phải, chọn Cài đặt .
 5. Trong danh sách Tùy chọn , chọn Gốc web (public_html hoặc www) và chọn Hiển thị tập tin ẩn (dotfiles) .
  Chọn tùy chọn
 6. Chọn Lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin