Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Hiển thị lịch công cộng trên website của tôi

Bạn có thể hiển thị bất cứ lịch công cộng nào trên website — nếu bạn biết địa chỉ iCalendar (iCal) của lịch đó. Hầu hết nhà cung cấp lịch đều hỗ trợ định dạng dữ liệu iCal nhưng quá trình tìm địa chỉ sẽ khác nhau tùy theo nhà cung cấp.

Nhà cung cấp lịch Cách tìm liên kết iCal
Google Chia sẻ lịch Google trên website của tôi
Microsoft 365 / Outlook Chia sẻ lịch Outlook trên website của tôi
Yahoo Chia sẻ lịch Yahoo của tôi

Lưu ý: Khi bạn chia sẻ lịch công cộng, mọi cập nhật trên lịch sẽ tự động hiển thị trên website của bạn. Tuy nhiên, để thay đổi nội dung lịch, bạn sẽ cần đăng nhập vào nhà cung cấp lịch của mình.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm