Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Show a public calendar on my website

You can show any public calendar on your website — if you know that calendar's iCalendar (iCal) address. The iCal data format is supported by most calendar providers, but the process for finding the address varies among providers.

Calendar Provider How to find the iCal link
Google Share a Google calendar on my website
Microsoft 365/Outlook Share my Outlook calendar on my website
Yahoo Share my Yahoo calendar

Note: When you share a public calendar, any updates to the calendar are automatically displayed on your website. However, to change the calendar's content, you'll need to log into your calendar provider.

Next step

More info

Liên quan đến cộng đồng

SJ_1122's Avatar
Calendar GoCentral

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

ElleTee's Avatar
iCal-synced public calendar not displaying events

13 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

SpayCC's Avatar
Event Calender is not showing on public view

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng