Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Hiển thị lịch trên website của tôi

Khi bạn đã hoàn tất các bước trong Hiển thị lịch công cộng trên website của tôi, bạn đã sẵn sàng chia sẻ lịch công khai trên website. Nếu bạn chưa sao chép URL đến iCal của lịch nguồn, như giải thích trong bài viết đó, bạn phải thực hiện thao tác này trước.

Lưu ý: Khi bạn chia sẻ lịch công cộng, mọi cập nhật trên lịch sẽ tự động hiển thị trên website của bạn. Tuy nhiên, để thay đổi nội dung lịch, bạn sẽ cần đăng nhập vào nhà cung cấp lịch của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa Trang.
 3. Trong chế độ xem chính của trang, cuộn đến vị trí bạn muốn thêm một phần, rồi nhấp vào dấu cộng.
  nhấp vào nút dấu cộng
 4. Nhấp vào Lịch ở bảng điều khiển bên phải.
  Nhấp vào Lịch
 5. Nhấp vào bố cục trong bảng điều khiển Lịch.
 6. Khi lịch giữ chỗ cho Sự kiện hiển thị trên trang, nhấp vào Sự kiện ở bảng điều khiển bên phải.
  Nhấp vào Sự kiện
 7. Nhập Tiêu đề cho lịch. (Tiêu đề không cần phải giống với tên lịch nguồn.)
  Thay đổi tiêu đề và URL đến iCal
 8. Sao chép URL đến iCal mà bạn đã lưu từ lịch nguồn và dán vào trường URL đến lịch.

  Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo "Lịch đã được đồng bộ hóa! Nhưng không tìm thấy sự kiện nào trong lịch hiện tại", điều đó có nghĩa là Website Builder không tìm thấy bất kỳ sự kiện sắp tới nào trong lịch để hiển thị trên website của bạn.

 9. Các thay đổi được lưu tự động nên khi bạn thực hiện xong, hãy nhấp vào Xem trước để xem kết quả và nếu thích, hãy sử dụng một miền khác hoặc mua miền mới.
 10. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

  Lưu ý: Để xóa lịch, nhấp vào Xóa phần ở cuối bảng điều khiển bên phải.

Thông tin thêm