Trợ giúp

Miền Trợ giúp

High-Value Domain Names

What are high-value domain names?

Every domain name is controlled by a particular company. For example, .guru is owned by a company called Donuts, while .meet is owned and controlled by Google.

As these and other new domains have entered the market, some companies have identified "high-value" domain names for sale at a higher price. So for example, a .training domain name may have a standard registration price of $39.99, but a name that’s likely to be in high demand like therapy.training could have a registration price of $139.99.

Some companies charge a higher price for just the first year of a premium registration. In these cases, the domain renews at the standard price.

All prices - both initial and renewal prices - are clearly displayed on GoDaddy’s search engine results page. You always know exactly what you’re going to pay for a particular domain.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.